Specjalista ds. administracji – 2 etaty w Dziale Administracyjno-Osobowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowiska urzędnicze:

Specjalista ds. administracji – 2 etaty w Dziale Administracyjno-Osobowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane:

  1. Pani Karolina Kamola zam. w Gdańsku
  2. Pani Żaneta Lemke zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatki spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.