Winieta 1
Winieta 1
Rusza kolejny etap przebudowy układu drogowego na Węźle Okopowa
W poniedziałek 12 listopada rozpoczyna się kolejny etap przebudowy układu drogowego na Węźle Okopowa w Gdańsku. Obejmie on prace na łącznicy zjazdowej z ul. Wały Jagiellońskie w Al. Armii Krajowej. Zakończenie prac planowane jest na poniedziałek 3 grudnia.

Przebudowa układu drogowego na Węźle Okopowa polega na demontażu istniejących balustrad, częściową rozbiórkę murów oporowych, wykonanie nowych oczepów oraz instalację barieroporęczy. Dzięki wymianie dotychczasowych nienormatywnych i zdegradowanych balustrad na barieroporęcze poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego na Węźle.

Od połowy września prowadzone są już prace na murach południowych od strony zachodniej, tj. łącznicy zjazdowej z ul. Okopowej w Podwale Przedmiejskie oraz wschodniej – łącznicy zjazdowej z Al. Armii Krajowej w ul. Okopową. Ich zakończenie przewiduje się na 15 listopada.

Rozpoczynający się 12 listopada kolejny etap prac obejmuje swoim zakresem prace na murach północnych od strony wschodniej, czyli łącznicy zjazdowej z ul. Wały Jagiellońskie w Al. Armii Krajowej. W następnym etapie prowadzone będą roboty na murach północnych od strony zachodniej, tj. na łącznicy zjazdowej z Podwala Przedmiejskiego w ul. Wały Jagiellońskie.

W sumie poprawiony zostanie stan murów o długości 330 metrów. Koszt robót wyniesie nieco ponad 1 mln zł.