Remontujemy nawierzchnię ul. Wojskiego

We wtorek 7 lipca rozpoczną się prace remontowe nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza. Roboty drogowe będą wymagały zamknięcia fragmentów ul. Wojskiego i wprowadzenia objazdów dla kierowców. Utrudnienia potrwają do 16 lipca.
wojskiego

Remont nawierzchni bitumicznej, polegający na wymianie warstwy ścieralnej na ul. Wojskiego na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Dobrzyńskich, to projekt, który został wybrany przez mieszkańców Wzgórza Mickiewicza w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach, które niosą ze sobą konieczność zmian organizacji ruchu w rejonie prowadzonych prac.

W pierwszym etapie, który potrwa od 7 do 11 lipca nastąpi całkowite zamknięcie ul. Wojskiego na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Stolnika. W tym czasie objazd dla kierowców poprowadzony zostanie ulicami Pana Tadeusza i Jacka Soplicy.

W drugim etapie robót od 13 do 16 lipca prace toczyć się będą na odcinku ul. Wojskiego od ul. Stolnika do ul. Dobrzyńskich. Będą występować tam czasowe utrudnienia w ruchu, jednak z zachowaniem dojazdu dla mieszkańców ulic Bartka, Wojskiego, Księdza Robaka i Rejenta.