Winieta 1
Winieta 1

Referent w Dziale Administracyjno-Osobowym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Administracyjno-Osobowym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Konrad Wróbel zam. w  Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.