Winieta 1
Winieta 1

Referent i Specjalista ds. Uzgodnień

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowiska urzędnicze:

  1. Referent ds. uzgodnień – ½ etatu
  2. Referent ds. uzgodnień – 1 etat
  3. Specjalista ds. uzgodnień – 1 etat

w  Gdańskim  Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani: 

  1. Paweł Mazurek zam. w Gdańsku
  2. Kornel Osowicki zam. w Gdańsku
  3. Paweł Parucki zam. w Bydgoszczy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydaci spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Uzyskali najwyższą ilość punktów.