Referent ds. windykacji – 2 etaty w Dziale Windykacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. windykacji – 2 etaty w Dziale Windykacji

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane:

  1. Pani Anna Kowalczyk zam. w Gdańsku
  1. Pani Lidia Tul zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatki spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazały się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.