Referent ds. uzgodnień w Dziale Uzgodnień

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. uzgodnień w Dziale Uzgodnień w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełniający wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na określonym stanowisku, w procesie naboru zrezygnował z dalszego etapu rekrutacji.

W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.