Winieta 1
Winieta 1

Referent ds. uzgodnień, Specjalista ds. uzgodnień, Specjalista ds. uzgodnień - zastępstwo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowiska urzędnicze:

  1. Referent ds. uzgodnień
  2. Specjalista ds. uzgodnień
  3. Specjalista ds. uzgodnień - zastępstwo

w  Dziale  Uzgodnień w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że kandydaci do zatrudnienia na ww. stanowiska nie posiadają dostatecznego doświadczenia zapewniającego prawidłową realizację zadań na tych stanowiskach.

W związku z powyższym nabory zostały zamknięte jako nierozstrzygnięte.