Referent ds. Uzgodnień

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Uzgodnień w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany: 

Pan Konrad Nowak zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Posiada doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Uzyskał najwyższą liczbę punktów.