Winieta 1
Winieta 1

Referent ds. inżynierii ruchu w Dziale Inżynierii Ruchu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. inżynierii ruchu w  Dziale Inżynierii Ruchu GZDiZ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Anna Groth-Dynaburska zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.