Referent ds. budżetu i kontroli w Dziale Budżetu i Kontroli

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. budżetu i kontroli w Dziale Budżetu i Kontroli

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Niciejewska zam. w Pruszczu Gdańskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia.