Winieta 1
Winieta 1

Referent ds. administracji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. administracji w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

Pani Ewa Ożóg zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.