Winieta 1
Winieta 1
PU - Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJAdres biura:Gdańsk, ul. Partyzantów 36, bud. D, pok. 25, 26, 29
Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00
Telefon:

58 55 89 521

58 55 89 523

58 55 89 527

58 55 89 528

58 55 89 529

58 55 89 535

58 55 89 536


p.o. Kierownika Działu - Dariusz SłodkowskiBudynek D. Pok. 26Tel. 58 55 89 521

 Prezentacja działu

  1. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam, informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
  2. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
  3. Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
  5. Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
  6. Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.