Winieta 1
Winieta 1
PU - Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ


 

Adres biura: Gdańsk, ul. Partyzantów 36, bud. D, pok. 25, 26, 29
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00
Telefon:

58 55 89 521

58 55 89 522

58 55 89 523

58 55 89 527

58 55 89 528

58 55 89 529

58 55 89 535

58 55 89 536

 

p.o. Kierownika Działu - Dariusz Słodkowski Budynek D, Pok. 26 Tel. 58 55 89 521
Sekretariat Działu - Bożena Żmijewska Budynek D, Pok. 26 Tel. 58 55 89 522

 Prezentacja działu

  1. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam, informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
  2. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
  3. Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
  5. Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
  6. Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.