Winieta 1
Winieta 1

PU - Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej

DZIAŁ UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Adres biura: Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek D, pok. 25, 26, 29
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00

 

Dariusz Słodkowski - Kierownik Działu Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 521
Bożena Żmijewska - p.o. Zastępcy Kierownika Działu Budynek D, pok. 26 Tel. 58 55 89 522
Blanka Wenta - eventy, wydarzenia promocyjne, wystawy w pasie drogowym Budynek D, pok. 25 Tel. 58 55 89 528
Elżbieta Fajfer - punkty handlowe i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym Budynek D, pok. 25 Tel. 58 55 89 527
Żaneta Orfanos - punkty handlowe i ogródki gastronomiczne w pasie drogowym Budynek D, pok. 25 Tel. 58 55 89 527
Dagmara Stykuć - uzgodnienia punktów handlowych i ogródków gastronomicznych, konkursy na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne Budynek D, pok. 25 Tel. 58 55 89 535
Piotr Adrian - uzgodnienia punktów handlowych i ogródków gastronomicznych, pojazdy gastronomiczne Budynek D, pok. 25 Tel. 58 55 89 536
Łukasz Gawin - reklamy i szyldy w pasie drogowym Budynek D, pok. 26 Tel. 58 55 89 529
Piotr Smolnicki - opinie nt. Uchwały Krajobrazowej Gdańska Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 523
Jarosław Barański - Uchwała Krajobrazowa Gdańska Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 525
Jarosław Romanowski - Uchwała Krajobrazowa Gdańska Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 525
Marta Nenycz-Galbierz - Uchwała Krajobrazowa Gdańska Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 525
Jarosław Tarczyński - wiaty przystankowe, oznakowanie przystanków Budynek D, pok. 29 Tel. 58 55 89 524

 Prezentacja działu

  1. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji reklam, informacji wizualnej w przestrzeni Miasta.
  2. Opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja zasad lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta.
  3. Wydawanie uzgodnień na lokalizację nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta.
  5. Organizowanie konkursów na sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach.
  6. Podejmowanie działań w celu likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Gdańska.
  7. Zadania związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych.