Przebudowa fragmentu ulicy Ogrodowej

Od 1 sierpnia do 30 września na fragmencie ul. Ogrodowej trwać będą prace związane z jej przebudową. W tym czasie w rejonie prowadzonych robót drogowych wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Zakres przebudowy ul. Ogrodowej obejmuje jej odcinek o długości ok. 100 metrów od skrzyżowania z ul. Potokową do wiaduktu PKM. W ramach prac wybudowana zostanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami po obu stronach ulicy. Ponadto wykonane zostaną zjazdy do powstających budynków mieszkalnych.

Roboty drogowe prowadzone będą przy zajęciu połowy szerokości jezdni. Na jej drugiej połowie ruch będzie się odbywał jednokierunkowo w relacji do ul. Potokowej. Objazd dla pojazdów jadących w kierunku ul. Srebrniki poprowadzony zostanie ul. Potokową, al. Żołnierzy Wyklętych oraz ul. Srebrniki.

Przebudowa ul. Ogrodowej realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą Budimex Nieruchomości.

Ogrodowa