Winieta 1
Winieta 1
PP - Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

DZIAŁ ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM I WPROWADZANIEM STANDARDÓW ESTETYKI I FUNKCJONALNOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJAdres biura:Gdańsk, ul. Partyzantów 36, bud. D, pok. 30
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa,  piątek w godz. 7.00-15.00
czwartek - dzień wewnętrzny, interesantów nie przyjmuje się

Adres e-mail:pp@gzdiz.gda.pl

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Kierownik Działu - Małgorzata Maroszektel. 58 52 44 615
Sprawy dotyczące dzielnic: Brzeźno, Chełm, Jasień, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Oliwa, Olszynka, Orunia Górna, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Rudniki, Stogi, Śródmieście, Ujeścisko-Łostowice, Wyspa Sobieszewska, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, VII Dwór

tel. 58 52 44 613
(pon., wt., śr., pt.)

Sprawy dotyczące zieleni miejskiej w pasie drogowym oraz projektów terenów rekreacyjnych

tel. 58 52 44 616

Sprawy dotyczące estetyki infrastruktury teletechnicznej

Fasady odnowa

tel. 58 52 44 616
(pon., wt., śr.)

Sprawy dotyczące dzielnic: Aniołki, Brętowo, Kokoszki, Matarnia, Osowa, Piecki-Migowo, Siedlce, Strzyża, Suchanino, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza

tel. 58 52 44 615
(pon., wt., śr., pt.)


Prezentacja działu:

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się:

  1. jakie wzory elementów małej architektury (tj. m.in. ławek, koszy na odpadki, stojaków rowerowych, słupków wygrodzeniowych) stosowane są w poszczególnych dzielnicach Miasta Gdańska,
  2. jaki rodzaj oświetlenia należy zastosować dla poszczególnych ulic, ciągów pieszych, rowerowych,
  3. jaki wygląd powinny mieć elementy infrastruktury technicznej naziemnej (w tym m.in. szafki oświetleniowe, hydranty) na terenach znajdujących się we własności Miasta Gdańska oraz w jakich miejscach je lokalizować,
  4. jaki materiał nawierzchni ulic, chodników czy ciągów pieszo-jezdnych należy astosować dla inwestycji znajdujących się na terenie będącym własnością Miasta Gdańska,
  5. o możliwości wykonania muralu na budynku, będącym we własności Miasta Gdańska. W przypadku murali na obiektach inżynierskich (np. filarach estakady, murach oporowych) wnioski nalezy kierować do Działu Utrzymania Obiektów Inżynierskich.

- prosimy o kontakt.