Winieta 1
Winieta 1

PA - Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury

Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury pełni nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją gminnych pomników i obiektów pomnikowych będących w utrzymaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 19
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Główny specjalista: Małgorzata Kolesińska, tel. 58 52 44 617, e-mail: malgorzata.kolesinska@gzdiz.gda.pl

Prezentacja komórki:

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Pomników i Architektury należy:

  • Nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją gminnych pomników i obiektów pomnikowych będących w utrzymaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a także nad uroczystościami odbywającymi się przy ww. obiektach.
  • Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomników i obiektów pomnikowych (projekty i realizacja).
  • Prowadzenie spraw związanych z obiektami objętymi ochroną konserwatorską.
  • Prowadzenie spraw związanych z estetyzacją obiektów gminnych, leżących w zakresie kompetencji GZDiZ.