Winieta 1
Winieta 1

PA - Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. POMNIKÓW I ARCHITEKTURY


Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

 

PA - Główny Specjalista ds. Pomników i Architektury Małgorzata Kolesińska

tel. 58 52 44 617

Prezentacja komórki

Do głównych zadań Głównego Specjalisty ds. Pomników i Architektury należy:

1.       Nadzór nad utrzymaniem i bieżącą konserwacją gminnych pomników i obiektów pomnikowych będących w utrzymaniu Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, a także nad uroczystościami odbywającymi się przy ww. obiektach.

2.       Prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem terenu wokół pomników i obiektów pomnikowych (projekty i realizacja).

3.       Prowadzenie spraw związanych z obiektami objętymi ochroną konserwatorską.

4.       Prowadzenie spraw związanych z estetyzacją obiektów gminnych, leżących w zakresie kompetencji GZDiZ.