Winieta 1
Winieta 1
NZ - Dział Zamówień Publicznych
Dział zajmuje się obsługą formalno-prawną postępowań o udzielanie zamówień publicznych, m. In. Przygotowaniem projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałych niezbędnych w procesie przetargowym dokumentów.
Adres biura:80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 28 i 30
Godziny pracy:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
e-mailnz@zdiz.gda.pl
Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Kierownik Działu - Sławomir Piotrowski

Budynek B, pok. 30

tel. 58 52 44 625

  

Informacje o przetargach

Budynek B, pok. 28 i 30

tel. 58 52 44 622
tel. 58 52 44 623
tel. 58 52 44 624


Prezentacja działu

Dział zajmuje się obsługą postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o istniejące przepisy prawne na podstawie danych merytorycznych opracowanych przez działy.

Do głównych zadań działu należy:

  • obsługa formalno-prawna postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
  • przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań,
  • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.

Przetargi