NZ - Dział Zamówień Publicznych

Dział zajmuje się obsługą formalno-prawną postępowań o udzielanie zamówień publicznych, m.in. przygotowaniem projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pozostałych niezbędnych w procesie przetargowym dokumentów.

Dane kontaktowe:

Adres biura: ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 10; ul. Trubadurów 4, pok. 4
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
e-mail gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Kierownik Działu: Sławomir Piotrowski, tel. 58 52 44 625, e-mail: slawomir.piotrowski@gdansk.gda.pl
Zastępca Kierownika Działu: Dominika Czapska-Szulc, tel. 58 52 44 623, e-mail: dominika.czapska-szulc@gdansk.gda.pl
Informacje o przetargach: tel. 58 52 44 622, tel. 58 52 44 624

Prezentacja działu:

Do zadań działu należy:

Przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w oparciu o istniejące przepisy prawne na podstawie danych merytorycznych opracowanych przez działy zlecające, w tym:

  • Obsługa formalno-prawna postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
  • Przygotowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowań.
  • Uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych.

Przetargi