Winieta 1
Winieta 1

NS - Sekcja Komunikacji i Promocji

Sekcja Komunikacji i Promocji zajmuje się kształtowaniem wizerunku jednostki poprzez właściwą współpracę z mediami.

Dane Kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. nr 32
Główny specjalista, rzecznik prasowy: Magdalena Kiljan, tel. 58 52 44 597, 785 881 241, e-mail: gzdiz-rzecznik@gdansk.gda.pl

Prezentacja sekcji:

1. Zapewnienie obsługi medialnej GZDiZ w tym:

  • Opracowywanie i wdrażanie założeń polityki informacyjnej GZDiZ we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu Miasta Gdańska.
  • Kształtowanie wizerunku GZDiZ poprzez właściwą współpracę z mediami.
  • Obsługa medialna GZDiZ, a w szczególności: sporządzanie materiałów i informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych, spotkań z dziennikarzami, udzielanie informacji do mediów oraz koordynowanie wydarzeń medialnych.
  • Udzielanie informacji w sprawach publicznych z zakresu działalności GZDiZ, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
  • Przygotowywanie codziennych przeglądów prasy oraz archiwizacja informacji prasowych.
  • Nadzór i koordynacja przepływu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.
  • Tworzenie i nadzór nad treściami publikowanymi w mediach społecznościowych GZDiZ.

2. Obsługa stron internetowych GZDiZ.

3. Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie aktualizacji zawartych w nim danych.

4. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Dla mediów