Winieta 1
Winieta 1

NS - Główny specjalista ds. kontaktu z mediami

Główny specjalista ds. Kontaktu z mediami - rzecznik prasowy zajmuje się kształtowaniem wizerunku jednostki poprzez właściwą współpracę z mediami.
Adres biura:80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. nr 32
e-mail:rzecznik@gzdiz.gda.pl

RZECZNIK PRASOWY

Magdalena Kiljan
tel. 58 52 44 597

Prezentacja stanowiska

Zapewnienie obsługi medialnej GZDiZ w tym:

  • opracowywanie i wdrażanie założeń polityki informacyjnej GZDiZ we współpracy z właściwymi komórkami Urzędu Miasta Gdańska;
  • kształtowanie wizerunku GZDiZ poprzez właściwą współpracę z mediami;
  • obsługa medialna GZDiZ, a w szczególności: sporządzanie materiałów i informacji prasowych, organizowanie konferencji prasowych, spotkań z dziennikarzami, udzielanie informacji do mediów oraz koordynowanie wydarzeń medialnych;
  • udzielanie informacji w sprawach publicznych z zakresu działalności GZDiZ, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
  • przygotowywanie codziennych przeglądów prasy oraz archiwizacja informacji prasowych;
  • nadzór i koordynacja przepływu informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.


Dla mediów