Winieta 1
Winieta 1

NR - Zespół Radców Prawnych

Zespół radców prawnych udziela wewnętrznych opinii i porad prawnych w zakresie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie prowadzenia działalności statutowej oraz reprezentuje jednostkę w sprawach sądowych.
Adres biura:80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B


Prezentacja komórki

Do zadań radców prawnych należy:

  • udzielanie wyjaśnień i porad prawnych oraz wydawanie opinii prawnych odnośnie stosowania i przestrzegania prawa w zakresie objętym działalnością statutową GZDiZ,
  • opiniowanie projektów umów, porozumień oraz innych form prawnych mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań, pod kątem ich zgodności z przepisami i interesem GZDiZ,
  • prowadzenie monitoringu zmian w przepisach i ich wpływu na działalność GZDiZ oraz sporządzanie informacji w tym zakresie.