NO - Główny Specjalista ds. Danych Osobowych

Zadaniem Głównego Specjalisty ds. Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez jednostkę danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 14
Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych: Arkadiusz Dymowski, tel. 58 52 44 509, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl

Prezentacja działu:

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Danych Osobowych należy:

 1. Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  • nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz stosowane środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przestrzegania zasad w niej ustalonych,
  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w tym z regulaminem ochrony danych osobowych,
  • testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
  • zapewnienie zdolności przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 2. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru kategorii przetwarzania tych danych.
 3. Analiza umów w zakresie usług zewnętrznych związanych z powierzaniem przetwarzania danych osobowych.
 4. Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 5. Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.