Winieta 1
Winieta 1

NO - Inspektor Ochrony Danych

Zadaniem administratora bezpieczeństwa informacji (abi) jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez jednostkę danych osobowych.

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A

Dane kontaktowe:

Arkadiusz Dymowski, tel. 58 52 44 509, budynek A - pok. 14

Prezentacja

Do głównych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  1. Nadzór nad zasadami zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe (tradycyjnie i elektronicznie).
  2. Prowadzenie ewidencji wydanych upoważnień i oświadczeń w zakresie ochrony danych osobowych.
  3. Analiza umów zawieranych przez GZDiZ z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych.
  4. Opracowywanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz nadzór nad weryfikacją i aktualizacją zarejestrowanych zbiorów danych,
  5. Organizacja szkoleń pracowników z zakresu ochrony danych oraz informowanie o zmianach w systemie ochrony danych osobowych w GZDiZ.
  6. Nadzór nad prowadzeniem wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie organizacji ochrony danych osobowych.
  7. Cykliczna analiza i ocena stanu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych przez GZDiZ.