Winieta 1
Winieta 1

Naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy jezdniami Armii Krajowej w obrębie skrzyżowania Vaclava Havla-Łostowicka-Armii Krajowej

13 listopada 2018 r. (wtorek) układana będzie nowa bitumiczna nawierzchnia ścieżki rowerowej zlokalizowanej pomiędzy jezdniami ul. Armii Krajowej w obrębie skrzyżowania Vaclava Havla-Łostowicka-Armii Krajowej.

W związku z tym w godzinach od 8.00 do 14.00 w tym rejonie mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Polegać one będą na czasowym wyłączeniu pasa lewoskrętu z Armii Krajowej w ul. Vaclava Havla w obrębie połączenia ścieżki rowerowej z jezdnią.

Miejsce, w którym prowadzone będą roboty drogowe zabezpieczone zostaną tzw. sierżantami (znak U21). Nie przewiduje się wprowadzenia objazdów. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności.