IT - Sekcja Infrastruktury Tramwajowej

Sekcja zajmuje się planowaniem zadań związanych z budową, przebudową oraz remontami infrastruktury tramwajowej w porozumieniu z GAiT, jak również dokonuje bieżących przeglądów i oceny stanu technicznego infrastruktury tramwajowej.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia:

Adres biura:

80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B - pok. 28

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

Prezentacja działu:

  • Planowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, remontami infrastruktury tramwajowej w porozumieniu z GAiT.
  • Udział w planowaniu rozwoju komunikacji tramwajowej w Gdańsku.
  • Weryfikacja zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury tramwajowej przesyłanych przez GAiT.
  • Opiniowanie koncepcji programowo-przestrzennych, uzgadnianie dokumentacji projektowych, wydawanie warunków technicznych.
  • Przeglądy i ocena stanu technicznego infrastruktury tramwajowej (torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej) będącej na utrzymaniu GAiT.
  • Przygotowywanie raportów z wykonanych przez GAiT prac związanych z utrzymaniem i konserwacją infrastruktury tramwajowej.
  • Przeprowadzanie objazdów dróg z uwzględnieniem wpływu stanu technicznego dróg, oznakowania drogowego i elementów zabezpieczenia ruchu drogowego na bezpieczeństwo ruchu drogowego.