Inspektor w Dziale Oczyszczania

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Dziale Oczyszczania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Barbucha zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku. Uzyskała najwyższą liczbę punktów.