Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Obiektów Inżynierskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Obiektów Inżynierskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko, nabór został zamknięty.

W związku z powyższym nabór został zamknięty jako nierozstrzygnięty.