Winieta 1
Winieta 1

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych i wind w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnych i wind w  Dziale  Energetyczno-Teletechnicznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Marek Siagło zam. w  Pruszczu Gdańskim

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.