Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnej i wind w Dziale Energetycznym

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnej i wind w Dziale Energetycznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie wybrano żadnego kandydata, z powodu rezygnacji z dalszego etapu rekrutacji wyłonionego kandydata.

Nabór na ww. stanowisko został zamknięty.