Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnej i wind w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sygnalizacji świetlnej i wind w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko, nabór został zamknięty.