Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. infrastruktury tramwajowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. infrastruktury tramwajowej w Dziale Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie:

W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na w/w stanowisko, nabór został zamknięty.