Winieta 1
Winieta 1

Inspektor ds. utrzymania zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. utrzymania zieleni w Dziale Utrzymania Zieleni

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:


Pani Kamila Miszczak zam. w Gdańsku


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań na tym stanowisku. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.