Inspektor ds. utrzymania obiektów rekreacyjnych w Dziale Utrzymania Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. utrzymania obiektów rekreacyjnych
w Dziale Utrzymania Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

Pani Anita Kierz zam. w Gdańsku  

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej komisja stwierdza, że w/w kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań na tym stanowisku. Posiada doświadczenie i wykazała się  odpowiednimi  kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.