Inspektor ds. sygnalizacji świetlnej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: inspektor ds. sygnalizacji świetlnej

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:


Pan Rafał Janowski zam. w Gdańsku


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria, wymagane do pracy na stanowisku inspektora ds. sygnalizacji świetlnej, określone w ogłoszeniu o naborze.