Winieta 1
Winieta 1

Inspektor ds. oświetlenia ulicznego w Dziale Energetyczno-Teletechnicznym

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nikt nie został zatrudniony.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z faktem, że nie wpłynęła żadna oferta pracy na w/w stanowisko, nabór został zamknięty.