Inspektor ds. oświetlenia ulicznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor ds. oświetlenia ulicznegow Dziale Energetycznym

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany


Pan Jacek Raikowski zam. w Suchym Dworze


Uzasadnienie dokonanego naboru:

Ww. kandydat spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na określonym stanowisku. Wykazał się wiedzą, popartą doświadczeniem zawodowym, zapewniającą realizację zadań na stanowisku. Uzyskał najwyższą ilość punktów.