Inspektor ds. oświetlenia ulicznego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: inspektor ds. oświetlenia ulicznego
w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujmy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie wybrano żadnego kandydata, z powodu rezygnacji przez kandydata, spełniającego wymagania formalne.

Nabór na ww. stanowisko został zamknięty.