Inspektor ds. infrastruktury tramwajowej w Dziale Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. infrastruktury tramwajowej w Dziale Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Szczeblewski zam. w Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Ww. kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami
do zatrudnienia.