Winieta 1
Winieta 1

Inspektor ds. elektroenergetyki trakcyjnej w Dziale Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. elektroenergetyki trakcyjnej
w  Dziale  Utrzymania Infrastruktury Tramwajowej i Autobusowej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany

Pan Tomasz Rybus zam. w  Gdańsku

Uzasadnienie dokonanego naboru:

Ww. kandydat spełnia  wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizacje zadań. Wykazał się wiedzą, popartą doświadczeniem zawodowym, zapewniającą realizację zadań na stanowisku. Uzyskał najwyższą ilość punktów.