Inspektor ds. drzewostanu w Dziale Zieleni

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. drzewostanu w Dziale Zieleni

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

Pani Alicja Kiedrowska zam. w Rypinie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydatka spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na tym stanowisku.