IN - Dział Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych

Dział zajmuje się bieżącym utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania Tunelu pod Martwą Wisłą oraz obiektów zwodzonych.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 15
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
p.o. Kierownika działu: Rafał Dylewski, tel. 605 042 232, e-mail: rafal.dylewski2@gdansk.gda.pl
Z-ca kierownika działu: Paweł Duda, e-mail: pawel.duda@gdansk.gda.pl
  Mariusz Makurat, tel. 691 912 058
  Piotr Dąbrowski, tel. 691 912 049

Prezentacja działu:

Do zadań działu należy:

  • Utrzymanie instalacji w Tunelu pod Martwą Wisłą.
  • Utrzymanie agregatów prądotwórczych i przepompowni wód deszczowych będących własnością GZDiZ.
  • Planowanie i przeprowadzanie ćwiczeń z udziałem służb ratowniczych w Tunelu pod Martwą Wisłą.
  • Realizacja procedur bezpieczeństwa zgodnie z Dokumentacją Bezpieczeństwa Tunelu.
  • Zarządzanie ruchem w Tunelu pod Martwą Wisłą, współpraca w zakresie organizacji ruchu z systemem TRISTAR.
  • Nadzorowanie działania oraz kontrola dostępu do instalacji ochrony przeciwpożarowej w Tunelu pod Martwą Wisłą.
  • Utrzymanie urządzeń i instalacji obiektów mostowych zwodzonych.
  • 24-godzinny nadzór nad funkcjonowaniem Tunelu pod Martwą Wisłą.
  • 24-godzinny nadzór i obsługa mostów zwodzonych.

ORIENTACJA TUNELU

Na grafice przedstawiono zasady bezpieczeństwa w tunelu pod Martwą Wisłą
Zasady bezpieczeństwa w tunelu pod Martwą Wisłą
Alicja Chrzanowska/GZDiZ