IM - Dział Obiektów Inżynierskich

Dział zajmuje się utrzymaniem obiektów inżynierskich znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska, którymi administruje GZDiZ.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych sprawy do załatwienia:

Adres biura: 80-432 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek C - pok. 1, 2, 7
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00
Kierownik działu: Barbara Tchórzewska, tel. 58 55 89 561, e-mail: barbara.tchorzewska@gdansk.gda.pl, pok. 7
Z-ca kierownika działu: Władysław Elas, tel. 58 55 89 562, e-mail: wladyslaw.elas@gdansk.gda.pl, pok. 7
Sprawy administracyjne:

tel. 58 55 89 563

tel. 58 55 89 565

Utrzymanie, remont i przebudowa istniejących obiektów

tel. 58 55 89 564

tel. 58 55 89 556

tel. 58 55 89 557

Ewidencja obiektów:

tel. 58 55 89 563

tel. 58 55 89 565

Prezentacja działu:

Do głównych zadań działu należy:

 • Wykonywanie czynności przewidzianych w prawie budowlanym dla zarządcy obiektów inżynierskich, w tym w szczególności:
  • wykonywanie przeglądów bieżących obiektów inżynierskich w celu oceny ich stanu technicznego w zakresie i terminach określonych w prawie budowlanym,
  • dbałość o stan techniczny i estetyczny obiektów inżynierskich,
  • przygotowanie planów w zakresie napraw i remontów obiektów inżynierskich,
  • kwalifikowanie obiektów inżynierskich w zakresie remontów, przebudowy, rozbiórki itp.,
  • sprawowanie ciągłego nadzoru nad obiektami inżynierskimi będącymi w złym stanie technicznym i zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa,
  • nadzór nad realizacją, udział w odbiorach oraz rozliczanie umów obejmujących prace związane z utrzymanie obiektów inżynierskich.
 • Przejmowanie do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów, w tym udział w komisjach odbiorowych i przeglądach gwarancyjnych.
 • Udział w uzgadnianiu dokumentacji remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektów inżynierskich.
 • Udział w uzgadnianiu trasy przejazdów przez miasto pojazdów ponadgabarytowych.
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.