IK - Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych

Zadaniem Głównego Specjalisty ds. Kontaktów Społecznych jest koordynowanie współpracy pomiędzy GZDiZ a Radami Dzielnic i podmiotami zewnętrznymi, a także koordynowanie zadań finansowanych z budżetów Rad Dzielnic i Budżetu Obywatelskiego.

Dane kontaktowe:

Adres biura: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek B, pok. 28
Główny Specjalista ds. Kontaktów Społecznych: Monika Wojda, e-mail: monika.wojda1@gdansk.gda.pl, tel: 58 52 44 502

Prezentacja działu:

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Kontaktów Społecznych należy:

  • Obsługa postępowań skargowych, wniosków, zapytań i interpelacji Radnych we współpracy z właściwą komórką organizacyjną Miasta oraz działem merytorycznym GZDiZ.
  • Koordynowanie współpracy pomiędzy GZDiZ a Radami Dzielnic.
  • Organizacja spotkań przedstawicieli GZDiZ z Radami Dzielnic.
  • Pilotowanie spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami i Radami Dzielnic w zakresie kompetencji GZDiZ.
  • Koordynowanie zadań finansowanych z budżetu Rad Dzielnic i z Budżetu Obywatelskiego.
  • Koordynowanie współpracy pomiędzy GZDiZ a podmiotami zewnętrznymi.
  • Realizacja zadań związanych z iluminacją świąteczną w Gdańsku w zakresie organizacyjnymi i formalno-prawnym.
  • Współpraca z Urzędem Miejskim, Radami Dzielnic, podmiotami zewnętrznymi oraz Działem Energetyczno-Teletechnicznym i Działem Zieleni w sprawie iluminacji świątecznej.
  • Sporządzaniem sprawozdań z wykonania Budżetu Obywatelskiego