Główny specjalista ds. danych osobowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista ds. danych osobowych

w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:


Pan Arkadiusz Dymowski zam. w Gdyni


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. kandydat uzyskał najwyższe wyniki kompetencyjne. Legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Spełnia wymagania formalne i kryteria wiedzy wymagane na tym stanowisku.