Winieta 1
Winieta 1

FW - Dział Windykacji

DZIAŁ WINDYKACJI PROWADZI POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH:
  • OPŁAT DODATKOWYCH Z TYTUŁU NIEOPŁACONEGO PARKOWANIA W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA W GDAŃSKU;
  • ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO.

Kierownik Działu Windykacji - Aleksandra Koperska

Budynek D, pok. 21

tel. 58 55 89 581

Sprawy dotyczące postępowań przedegzekucyjnych w sprawach dotyczących opłaty dodatkowej

Budynek D, pok. 21

tel. 58 55 89 582 
     58 55 89 599

Prezentacja działu

Do głównych zadań działu należy:
W ZAKRESIE OPŁATY DODATKOWEJ

  1. Prowadzenie korespondencji wyjaśniającej w zakresie windykacji opłat dodatkowych.
  2. Występowanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców z wnioskami o udostępnienie danych osobowych właścicieli pojazdów, którzy nie uregulowali opłaty dodatkowej.
  3. Wystawianie upomnień.
  4. Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową do odpowiedniego organu egzekucyjnego.
  5. Wydawanie postanowień.

W ZAKRESIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO

  1. Wystawianie upomnień.
  2. Wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich zgodnie z właściwością miejscową do odpowiedniego organu egzekucyjnego.