Czasowe zawężenie fragmentu ul. Słowackiego

W poniedziałek 13 lipca nastąpi zawężenie prawego pasa na fragmencie ul. Słowackiego, znajdującego się na końcu leśnego odcinka tej ulicy w kierunku Wrzeszcza. Utrudnienia w ruchu związane są z budową zjazdu z ul. Słowackiego na wysokości posesji 118 na teren powstającej myjni samochodowej. Planowo potrwają do 31 lipca.

Zakres prac, które będą toczyć się na fragmencie ul. Słowackiego zakłada budowę zjazdu na teren powstającej myjni wraz z przebudową biegnącego tamtędy chodnika i ścieżki rowerowej. Dodatkowo wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Prace, które toczyć się będą od 13 do 31 lipca prowadzone będą na poboczu oraz chodniku. Dla pieszych wyznaczony zostanie tymczasowy ciąg pieszy, a przez obszar wykopów poprowadzona zostanie kładka. Na wysokości robót zawężony zostanie również prawy pas ul. Słowackiego.

Przebudowa zjazdu z ul. Słowackiego realizowana jest w ramach umowy drogowej zgodnie z art. 16 Ustawy o drogach publicznych zawartej z firmą Carwash Spa.

Zawężenie fragmentu ul. Słowackiego