Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 02.09.2019 - 07:00.
Zmiany w rejonie skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską

We wtorek, 30 lipca po porannym szczycie (ok. godz. 9:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Myśliwskiej w Gdańsku.

Ruch samochodowy z odcinka ulicy Myśliwskiej przekierowany zostanie na nowo wybudowany układ drogowy Nowej Bulońskiej Północnej. Wprowadzona zmiana ma na celu zakończenie prac związanych z włączeniem nowej trasy w istniejący układ drogowy i potrwa ok. 4 tygodni.

Ruch samochodów

Zamknięty dla ruchu zostanie przejazd przez skrzyżowanie ul. Bulońskiej i ul. Myśliwskiej.

  • Przejazd w kierunku Jasienia odbywać się będzie nowym układem drogowym tj. ulicą Nową Bulońską i Nową Wołkowyską w kierunku ronda przy ul. Wołkowyskiej i Myśliwskiej i dalej ul. Myśliwską.   

Od ronda Myśliwska/Wołkowyska do wysokości ul. Powstania Listopadowego, ul. Myśliwska pozostanie dwukierunkowa.  

  • W kierunku centrum od ronda Myśliwska/ Wołkowyska pojedziemy przez ul. Nową Wołkowyską i Nową Bulońską.

Dodatkowo otwarty zostanie przejazd z ul. Myśliwskiej (na wysokości kościoła) w kierunku ul. Piekarniczej.  

Zmiana przystanków autobusowych

Przystanki „Wołkowyska 01” i „Wołkowyska 02” dla linii autobusowych 127, 129, 130 i N12 zostaną przeniesione do nowej lokalizacji.

  • W kierunku centrum, przystanek będzie zlokalizowany na ul. Nowej Wołkowyskiej, za skrzyżowaniem z ul. Myśliwską.
  • W kierunku Jasienia, przystanek będzie się znajdował na ul. Myśliwskiej, za skrzyżowaniem z ul. Nową Wołkowyską.

Ruch pieszy obowiązywać będzie bez zmian, po istniejących ciągach pieszych. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związane jest z kolejnym etapem budowy linii tramwajowej Nowej Bulońskiej Północnej. Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Szczegóły na stronie internetowej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem  

Nowa bulonska3