Winieta 1

Zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Karłowicza

Od poniedziałku 9 grudnia na ul. Karłowicza prowadzone będą prace związane z przebudową sieci i przyłączy wodociągowych. Roboty zostały podzielone na etapy i będą wymagały wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Karłowicza. Na czas prac poszczególnych odcinków wprowadzone zostaną objazdy. Planowane zakończenie prac to 29.02.2020.

Harmonogram zmian organizacji ruchu związany z przebudową sieci i przyłącz wodociągowych w rejonie ul. Karłowicza obejmuje:

  1. Lewostronne zwężenie odcinka ul. Karłowicza od skrzyżowania z ul. Zamenhofa do skweru im. Kolbergera, ruch pieszych odbywał się będzie chodnikiem po prawej stronie ulicy.
  2. Na odcinku od skweru im. Kolbergera do Al. Wojska Polskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W związku z tym wjazd od strony ul. Wojska Polskiego zostanie zamknięty – objazd poprowadzony zostanie Al. Wojska Polskiego, Al. Grunwaldzką, ul. Szymanowskiego oraz ul. Zamenhofa.
  3. Całkowite zamknięcie wjazdu w ul. Karłowicza od strony Al. Wojska Polskiego oraz wyjazdu z ul. Karłowicza w Al. Wojska Polskiego – objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Al. Wojska Polskiego, Al. Grunwaldzką, ul. Szymanowskiego i ul. Karłowicza dla obu relacji
  4. Etapowe zamknięcie odcinka ul. Karłowicza od skweru im. Kolbergera w kierunku ul. Szymanowskiego.

O terminie kolejnych zmian w tymczasowej organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.

Na każdym z zamykanych odcinków od skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Karłowicza do miejsca wykonywanych robót wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Objazdy dla wyłączonych fragmentów ww. ulicy poprowadzone zostaną ulicami: Al. Wojska Polskiego, Al. Grunwaldzką, ul. Szymanowskiego oraz ul. Zamenhofa.

Prace będą polegały na budowie wodociągu z żeliwa sferoidalnego DN100 wzdłuż pasa drogowego. Po zakończeniu prac wodociągowych, nawierzchnia – w miejscu realizacji robót  - zostanie odtworzona do stanu obecnego.

Inwestorem prac jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.