Winieta 1
UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 15.10.2019 - 11:00.

Zamknięcie fragmentu ul. Jabłoniowej od 5 kwietnia

W piątek, 5 kwietnia, w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian na ul. Jabłoniowej. Od piątku zamknięty zostanie odcinek ul. Jabłoniowej od zjazdu Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związane jest z kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Jabłoniowej. Zmiana polegać będzie na zamknięciu jezdni w ul. Jabłoniowej na odcinku od zjazdu w Armii Krajowej do skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej. Objazdy wyznaczono ul. Leszczynową lub ul. Cedrową i al. Havla. Ruch na ul. Warszawskiej w relacji Szadółki – Ujeścisko będzie odbywał się bez zmian. Jednocześnie otwarta zostanie relacja z trasy W-Z do ul. Kartuskiej przez ul. Limbową.

Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej 2 miesiące.

Jabloniowa-02-04-19-c