Winieta 1

Wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Letnickiej

Od środy 18 marca wyłączony z ruchu zostanie fragment ul. Letnickiej w Gdańsku na odcinku od ul. Gwiazdy Morza do ul. Starowiejskiej. Na zamkniętym fragmencie ul. Letnickiej prowadzone będą roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej. Objazd wyłączonego odcinka ul. Letnickiej wyznaczony został ulicami Gwiazdy Morza oraz Starowiejską.

Prace budowlane oraz związane z nimi utrudnienia w ruchu potrwają do 15 maja 2020 roku.

Roboty na ul. Letnickiej związane są z jej przebudową realizowaną w ramach Umowy drogowej zawartej z firmą ATAL na podstawie art. 16 Ustawy o drogach publicznych.