Winieta 1

Utwardzenie nawierzchni ulic Rysia oraz Grzybowej

W poniedziałek 9 marca rozpoczną się prace drogowe na ulicach Rysia na Jasieniu oraz Grzybowej w Kokoszkach. Roboty będą polegały na utwardzenia nawierzchni jezdni płytami Yomb.

Ulica Rysia zostanie utwardzona płytami Yomb na odcinku między ulicami Jasieńską a Łosia. Ze względu na prowadzone prace odcinek ulicy objęty robotami zostanie wyłączony z ruchu. Objazd będzie możliwy ulicami Jasieńską, Borsuczą oraz Łosia. Prace potrwają ok. 1 miesiąca.

Ok. 2 miesięcy potrwają natomiast prace na fragmencie ul. Grzybowej w Kokoszkach, gdzie nawierzchnia gruntowa będzie utwardzona płytami Yomb. W trakcie prac ulica będzie zamykana odcinkowo. Zamknięcia będą skoordynowane z mieszkańcami, w celu zminimalizowana utrudnień w ruchu.

rysia
grzybowa