UWAGA! Wybrana publikacja jest archiwalna.
Data wygaśnięcia 30.11.2020 - 07:00.

Wymiana nawierzchni na fragmencie ul. Kurpińskiego

W poniedziałek 19 października rozpoczną się prace na ul. Kurpińskiego. Na odcinku o długości ok. 450 m (od posesji Kurpińskiego 20 do budynku Kurpińskiego 7) prowadzone będą roboty drogowe związane z wymianą nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i przebudową miejsc postojowych.

Z uwagi na jednokierunkowy charakter ruchu na ul. Kurpińskiego zamknięta będzie połowa szerokości jezdni na połowie długości realizowanego odcinka. W miarę postępu robót po ukończeniu etapu następować będzie zamknięcie kolejnego. Utrudnienia dotyczyć będą jedynie ograniczenia możliwości parkowania aut.

Planowo prace potrwają do końca listopada.